Personvernerklæring

Personvernerklæring Fossen 21 AS

Organisasjonsnummer: 930881376
Navn/foretaksnavn: FOSSEN 21 AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Forretningsadresse: Fossen 21, 1530 Moss
Kommune: Moss

Personvernerklæringen gjelder ved kjøp av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider.
 
Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?
Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp eller booking av bord / lokaler.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester,  abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.  
 • registreres automatisk når du sende en e-post eller besøker våre nettsider.
 • vi mottar fra andre kilder, så som andre tjenesteytere eller fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. Folkeregisteret). Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?
Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Navn og kontaktdetaljer.
 • Opplysninger om kundeforholdet (tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger og markedsføringstillatelser.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. aktiviteter på våre nettsider.
 • Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider,
 • Opplysninger for identifikasjon og registrering av en kunde i vårt bookingsystem.
 • Andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil motta informasjon om opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?
Vi bruker innsamlet informasjon til følgende formål:

Tjenesteleveranser: Identifikasjon av kunder i forbindelse med bestilling av bord, leie av lokaler, fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging.

Salg og markedsføring: Vi bruker personopplysninger og anonymiserte data i markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer

 • å lage målgrupper for markedsføring
 • å tilpasse og målrette markedsføringen
 • utsendelse av epost markedsføring når det er gitt samtykke eller gjeldende lovgivning
 • kundetilfredshetsundersøkelser o.l.

Lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge pålagt informasjon til kompetente myndigheter. Vi behandler kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenlig med de angitte formålene, og vil alltid ta hensyn til ditt personvern.
 
Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
Dine personopplysninger beskyttes gjennom fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.
 
Hvem deler vi personopplysninger med?
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til Fossen 21:

Egen databehandleravtale foreligger mellom Fossen 21 AS og Selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester. Avtalen regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • domstol og offentlige myndigheter - I lovbestemte tilfeller. 
 • til andre selskaper i forbindelse med en eventuell virksomhetsoverdragelse. 

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.  Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensninger eller krav.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?
Vi bruker cookies på våre nettsteder og andre egne eide digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til bl.a. å fastslå hvilke deler av våre nettsteder brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål: 

 • Samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt målgruppe.Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.
 • Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

 • Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning), 
 • Du kan kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • Du kan reservere deg mot direkte markedsføring
 • Du kan trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss.

Internkontroll - Avvik, analyse av avvik og tiltak
Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.
Fossen 21 AS har eget kartleggingsskjema som oppsummerer brudd eller avvik som beskriver system, kategori og hva slags opplysninger som er berørt.
Utfyllelsen av skjemaet skal gi beskjed til daglig leder om brudd eller avvik. Ansvarlig mottaker skal vurdere om det skal iverksettes umiddelbare tiltak. Deretter skal vedkommende beskrive hvilke konsekvenser av bruddet eller avviket, synliggjøre tiltakene og begrense konsekvensene.

Endringer i personvernerklæringen
Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen  etter hvert som vår drift og våre tjenester utvikler seg, og vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne Personvernerklæringen  på vårt nettsted.

Moss 7. juli 2023